Jawatan Kosong di Perbadanan Kota Buku (PKB) - 14 Okt 2016 - Jawatan Kosong Terkini Kerajaan & Swasta 2018 | 2019

Jawatan Kosong di Perbadanan Kota Buku (PKB) - 14 Okt 2016Perbadanan Kota Buku (PKB) telah ditubuhkan pada 6 Julai 2011 bawah Syarikat Berhad Menurut Jaminan, sebagai satu agensi untuk membangun dan menggerakkan segala perkara yang berkaitan dengan pebukuan dan pembacaan.  PKB juga menyelia dan menyokong pertumbuhan keseluruhan industri buku di negara ini tanpa mengira bahasa. Bersesuaian dengan perkembangan operasi PKB, kami ingin mempelawa individu yang berwibawa untuk berkhidmat di PKB.

Positions:


1. Executive


2. Intellectual Property ParalegalClosing date : 14 October 2016Klik Job Requirement And Job Description

Click Here how to Apply via Jobstreet

Join Telegram Kami : telegram.me/kerjakosongterkini

Jawatan Kosong Terkini 2016 di Perbadanan Kota Buku (PKB)

Kerja Kosong Terkini PKB


Latar Belakang PKB

Perbadanan Kota Buku diilhamkan sejajar dengan hasrat Dasar Buku Negara (DBN) yang menyarankan agar ditubuhkan sebuah “Pusat Buku”di Malaysia.

Kota Buku ialah pusat sehenti bagi menghimpunkan pembaca, penulis dan penerbit untuk bertemu dan membantu mereka menjalankan pelbagai aktiviti yang berkaitan kegiatan perbukuan di antara satu sama lain.

Visi

Menjadi sebuah agensi unggul dalam pembangunan perbukuan negara yang meliputi aspek berikut;

1) Pembinaan Kapasiti,
Latihan karyawan
Kualiti penerbitan
Profesionalisme penggiat industri
Nilai tambah kepada kegiatan perbukuan

2) Perdagangan Kandungan,
Penerbitan digital dan konvensional
Perdagangan dalam dan luar negara
Kawalan harta intelek
Perbekalan kandungan negara ke luar negara

3) Aktiviti Perbukuan 
Aktiviti komersial dan pelaburan sosial
Pameran dan jualan
Domestik dan antarabangsa
Penerbitan genre dan tema terpilih

4) Pendayaan Teknologi
Buku masa depan
Solusi mutakhir kandungan negara
Pendayaan berterusan

Misi
  • Menyediakan latihan bagi pembinaan kapasiti khususnya dalam aspek ‘buku masa depan’ melalui Akademi Kota Buku.
  • Menjadi pemacu kepada pembangunan perbukuan negara melalui program pelaburan sosial, jaringan kerjasama dalam dan luar negara, penerokaan pasaran baru dan penyediaan prasarana perbukuan kelas dunia.
  • Membangunkan platform Kota Buku Digital sebagai pemangkin berimpak tinggi dalam keseluruhan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan.

0 Response to "Jawatan Kosong di Perbadanan Kota Buku (PKB) - 14 Okt 2016"

Post a Comment