Jawatan Kosong di Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE) - 30 Okt 2016 - Jawatan Kosong Terkini Kerajaan & Swasta 2018 | 2019

Jawatan Kosong di Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE) - 30 Okt 2016Peluang Kerjaya di Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi mempelawa calon – calon WARGANEGARA MALAYSIA yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan bertaraf kontrak seperti berikut:
Jawatan:


1.PENOLONG PENGARAH GRED DG41/DG44


Syarat-syarat:

1. PPP (Guru atau pegawai KPM) gred DG41/DG44(KUP) sahaja.

2. Telah berkhidmat sebagai PPP sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

3. Prestasi (LNPT) melebihi 85% bagi 3 tahun terkini

4. Bebas tindakan tatatertib/SPRM/pinjaman tegar

5. Diperaku oleh Ketua Jabatan atau Guru Besar/Pengetua Sekolah

Borang permohonan (link di bawah) dan perakuan ketua jabatan (link di bawah) yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada:


Pengarah
Bahagian Matrikulasi,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 6-7, Blok E15, Parcel E,
Kompleks Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA


Tarikh Tutup Permohonan : 30 Oktober 2016


Untuk pertanyaan lanjut:
Pn. Norazlin binti Mokhli - 03 8884 4063
Pn. Nor Sapura binti Ahmad - 03 8884 4008Klik Maklumat Lengkap & Borang Permohonan

Perakuan Ketua Jabatan

Join Telegram Kami : telegram.me/kerjakosongterkini

Jawatan Kosong Terkini 2016 di Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE)


Kerja Kosong Terkini KPM

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Visi:

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

Misi:

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

0 Response to "Jawatan Kosong di Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE) - 30 Okt 2016"

Post a Comment