Jawatan Kosong di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) - 20 April 2017 - Jawatan Kosong Terkini Kerajaan & Swasta 2018 | 2019

Jawatan Kosong di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) - 20 April 2017Kami merupakan organisasi pemungut cukai yang terulung sedang mencari individu yang profesional, dinamik, kreatif dan bermotivasi untuk menyertai kami.Jawatan:


1. EKSEKUTIF HASIL (PENTADBIRAN)


2. PENOLONG EKSEKUTIF HASIL (PENTADBIRAN)


3. PENGAWAL KESELAMATAN


4. PEMBANTU HASIL (PERCUKAIAN & OPERASI)


* Sila baca terlebih dahulu iklan lengkap melalui link yang admin sediakan di bawah


Tarikh tutup permohonan : 20 April 2017
Join Telegram Kami : telegram.me/kerjakosongterkini
Profil LHDNM

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) adalah salah satu agensi utama di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara.

LHDNM ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memperolehi lebih kuasa terutamanya dalam bidang kewangan dan pengurusan kakitangan bagi meningkatkan kualiti pentadbiran percukaian.

Fungsi Lembaga

Untuk bertindak sebagai ejen Kerajaan dan memberi perkhidmatan dalam pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta pusaka, duti setem dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara Kerajaan dengan Lembaga,

Untuk menasihati Kerajaan mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian dan menghubungi Kementerian dan badan berkanun yang sewajarnya mengenai perkara-perkara tersebut,

Untuk turut serta di dalam atau di luar Malaysia berkenaan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian,

Untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberi kepada Lembaga oleh mana-mana undang-undang bertulis lain dan

Boleh bertindak sebagai ejen pemungutan untuk dan bagi pihak mana-mana badan untuk mendapatkan pinjaman yang kena dibayar balik kepada badan itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis.


0 Response to "Jawatan Kosong di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) - 20 April 2017"

Post a Comment