Jawatan Kosong di Lembaga Koko Malaysia - 1 April 2016

Lembaga Koko Malaysia mempelawa permohonan dari warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan bertaraf Tetap dan Sementara di Lembaga Koko Malaysia. Maklumat jawatan dan syarat kelayakan adalah seperti berikut:-Jawatan:

1. PEGAWAI PENYELIDIK Q41/Q43/Q41/Q51/Q53

2. PEMBANTU PENYELIDIK Q17

3. PEMBANTU EHWAL EKONOMI E17

4. PEMBANTU AWAM H11


Tarikh Tutup Permohonan : 01 April 2016

 Jawatan Kosong Terkini 2016 di Lembaga Koko Malaysia http://mehkerja.blogspot.my/


Kerja Kosong Terkini Lembaga Koko Malaysia

Pengenalan

Pada 17 Ogos 2001 Akta 343 - Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) 2001 telah diwartakan dan mula berkuatkuasa pada 1 September 2001. Pindaan tersebut dibuat untuk menjalankan pengawalseliaan ke atas aktiviti pengimportan biji koko kering, pemindahan fungsi penyelidikan MARDI dan fungsi pembangunan pasaran FAMA kepada Lembaga, peraturan untuk penguatkuasaan akta dan mengemaskini syarat dan arahan Kerajaan agar selaras dengan perubahan bagi Badan-badan Berkanun yang lain. 

Siapa Kami

Lembaga Koko Malaysia (LKM) adalah satu agensi penyelidikan badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia (dulu dikenali sebagai Kementerian Perusahaan Utama). Ianya diwujudkan di bawah Akta Parlimen 343 pada tahun 1988 dan mula beroperasi sejak tahun 1989. Ojektif utama penubuhan adalah untuk membangunkan industri koko Malaysia yang bersepadu dan kompetitif di pasaran global. Penekanan diberikan kepada peningkatan produktiviti dan kecekapan dalam pengeluaran biji koko dan peningkatan aktiviti hiliran.

Previous Post Next Post