Sila klik Follow dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) - 30 Mac 2016

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) seperti berikut:Jawatan:

1. PEMBANTU HAL EHWAL EKONOMI E17/E22

2. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N17/N22

3. PEMBANTU OPERASI N11/N14


Tarikh tutup permohonan : 30 Mac 206

Jawatan Kosong Terkini 2015 di Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) http://mehkerja.blogspot.my/


Fungsi MTIB

Dalam usaha untuk menyelaras dan mengawal industri dan perdagangan kayu-kayan supaya industri akan dapat berkembang dengan majunya dan dengan berdasarkan Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) 1973 (Pindaan) 1990, Lembaga ini telah diberi tugas-tugas seperti berikut:-

  • Mengatur dan mengawal perdagangan dan pemasaran dan pengedaran kayu;
  • Memaju dan membaiki perdagangan dan pasaran kayu;
  • Menyelaras aktiviti-aktiviti bagi pemasaran dan pengkapalan kayu yang berkesan;
  • Mengalakkan penggunaan yang berkesan bagi kayu dengan menitikberatkan pemelbagaian keluaran dan memajukan pembaikan dan ekonomi dalam cara-cara memproses kayu;
  • Mengadakan perkhidmatan nasihat teknik dan latihan yang dikehendaki untuk membantu dalam pembangunan perindustrian kayu yang sedia ada dan dalam penubuhan perindustrian-perindustrian baru;
  • Membantu perindustrian kayu dalam pemasaran kayu;
  • Menyusun dan membantu penyatuan perindustrian-perindustrian kayu secara – kecil dan mengintegrasi dengan lebih erat aktiviti-aktiviti perindustrian kayu pada amnya supaya mencapai kecekapan yang lebih baik dan mendapatkan asas yang lebih kukuh untuk perindustrian kayu keseluruhannya;
  • Mengumpulkan maklumat dan menyelenggarakan rekod untuk segala perkara yang relevan berhubungan dengan perindustrian kayu; dan
  • Amnya untuk membuat segalanya mengikut bdiang objektif Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) 1973 (Pindaan 1991) bagi pembaikan dan perjalanan perindustrian kayu yang berpatutan.
Previous Post Next Post