Jawatan Kosong di Majlis Daerah Lipis - 27 Jun 2016

Permohonan adalah dipelawa kepada Rakyat Malaysia (keutamaan akan diberikan kepada Rakyat Negeri Pahang) termasuklah Pegawai-pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat dan layak untuk mengisi kekosongan jawatan berikut di dalam pentadbiran Majlis Daerah LipisJawatan:

1. PEMBANTU OPERASI N11

Pekerja Sambilan Harian (PSH)

2 Kekosongan


Syarat Kelayakan:

Calon Lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

a.) warganegara Malaysia;

b.) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan; dan

c.) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan;

d.) Memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang
dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali
lesen memandu dalam tempoh percubaan(P)]

e.) Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya
2 tahun di dalam bidang ini.


Tarikh tutup permohonan : 27 Jun 2016Latar Belakang

Majlis Daerah Lipis ditubuhkan pada 1 Mac 1982 hasil daripada percantuman beberapa buah penguasa tempatan iaitu Majlis Bandaran Kuala Lipis, Majlis Tempatan Benta, Jerkoh dan Penjom serta pekan-pekan kecil seperti Padang Tengku, Bukit Betong, Mela dan Merapoh.

Dari segi sejarahnya Majlis Bandaran Kuala Lipis pada mulanya beroperasi sebagai sebuah Lembaga Kesihatan atau ‘Sanitary Board’ sehingga tamat Perang Dunia Kedua. Selepas itu ia bergerak sebagai sebuah Lembaga Bandaran sehingga tahun 1959. Pada tahun 1959 telah diadakan Pilihanraya Kerajaan Tempatan untuk memilih Ahli Majlis bagi mentadbir Penguasa Tempatan ini sehinggalah penubuhan Majlis Daerah pada 1 Mac 1982.

Slogan Majlis Daerah Lipis ialah "Bersih" yang membawa maksud bersih dalam pengurusan pentadbiran, perkhidmatan, perancangan dan pembangunan.

"Organisasi Yang Bersih, Bandar Dan Persekitaran Yang Bersih, Masyarakat Yang Bersih"

Previous Post Next Post