HTML5 Sila Follow dan Klik button [X] untuk tutup Button Close

Jawatan Kosong Terkini di Akademi Binaan Malaysia - 31 Januari 2023

Akademi Binaan Malaysia (Selangor) adalah pusat latihan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang menyediakan latihan kemahiran dalam bidang pembinaan kepada pelatih belia dan personel binaan.Jawatan:

1. ELECTRICAL TRAINER/INSTRUCTOR


2. FINANCE AND ADMIN ASSISTANT


3. TECHNICAL, MARKETING AND SALES ASSISTANT


Close date : 31 Januari 2023


*Sila baca syarat kelayakkan dan maklumat lain melalui link di bawah sebelum memohon


Jawatan Kosong Terkini 2023 di Akademi Binaan Malaysia

Tentang ABM

Akademi Binaan Malaysia (ABM) adalah pusat penilaian dan latihan CIDB, ​​yang memenuhi keperluan untuk pembangunan dan peningkatan kemahiran untuk pekerja binaan. ABM memberi tumpuan kepada melengkapkan personel binaan dengan kompetensi yang sesuai mengikut standard oleh industri.

Misi

Untuk mengukuhkan struktur institusi dan akan menghasilkan peningkatkan kualiti, kecekapan dan keberkesanan pembangunan sumber manusia bagi industri pembinaan negara.

Visi

Untuk mengukuhkan pengaturan keinstitusian untuk kerjasama yang mendapat pengiktirafan global.
Previous Post Next Post