Jawatan Kosong Terkini di Dewan Bandaraya Kuching Utara - 27 Oktober 2023

Permohonan dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan mempunyai kelayakan untuk mengisi jawatan di Dewan Bandaraya Kuching Utara seperti berikut:Jawatan:

1. PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L41
Gaji Minimum : RM 2,418.00 - Gaji Maksimum : RM 9,607.00


Syarat Lantikan:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

a) Warganegara Malaysia;

b) Berumur tidak kurang dari 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

c) (i) Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institut pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred L41; RM2,418.00) ; atau

(ii) Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination);
(Gaji permulaan ialah pada Gred L41; RM2,418.00)

d) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Syarat-syarat tambahan dan keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai kelayakan seperti berikut :-

e) Mempunyai Practising Certificate.

f) Berpengalaman kerja selama lima (5) tahun ke atas;

g) Berpengalaman dalam bidang litigasi dan conveyancing;

h) Berpengalaman dan mengendalikan kes-kes perbicaraan;

i) Mempunyai kemahiran dalam membuat rundingan; dan

j) Mempunyai pengetahuan dan kemahiran komputer dan applikasi internet.


Tarikh Tutup Permohonan : 27 Oktober 2023 (Jumaat)


Jawatan Kosong Terkini 2023 di Dewan Bandaraya Kuching Utara

Follow Sosial Media Kami : Klik Sini

Latar belakang

Kuching telah dinaikkan status ke taraf Bandaraya tanggal 1 Ogos 1988 dan merupakan Bandaraya yang kedua di Malaysia selepas Kuala Lumpur ketika itu. Memandangkan Bandaraya Kuching mempunyai keluasan yang agak besar berbanding dengan bandaraya lain di Malaysia, maka pentadbirannya dibahagikan kepada dua kuasa pentadbiran iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS).Previous Post Next Post