Sila klik Follow dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Kerajaan Negeri Terengganu - 23 Jun 2016

Permohonan adalah dipelawa daripada rakyat Negeri Terengganu yang berkelayakan sahaja bagi memenuhi jawatan di Pentadbiran Negeri Terengganu seperti berikut:-Jawatan:

1. ARKITEK LANDSKAP J41

2. PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U41

3. PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG L29


Cara Memohon:

a) Pemohon hendaklah mengemukakan surat bertulis (resume)

b) Setiap permohonan hendaklah lengkap dengan disertakan dokumen yang diperakui sah
sebagai salinan sebenar seperti berikut :-

i) Sijil Kelahiran atau Kad Pengenalan;

ii) Kelulusan Pelajaran;

iii) Lain-lain sijil dan dokumen yang berkaitan, jika ada.

Hanya permohonan yang layak selepas tapisan sahaja dipanggil untuk temuduga. Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggapkan mereka tidak berjaya.

Setiap permohonan hendaklah ditulis nama jawatan yang dipohon disudut atas sebelah kiri sampul surat dan alamatkan kepada :

YB Setiausaha Kerajaan Terengganu
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Tingkat 8, Wisma Darul Iman
20503 Kuala Terengganu.


 Tarikh Tutup Permohonan : 23 Jun 2016
Objektif Organisasi
  • Mewujudkan ciri - ciri 'Profesionalisme' dalam diri setiap Anggota Perkhidmatan Awam Negeri.
  • Melahirkan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri yang berintegriti dan berwawasan.
  • Melahirkan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri yang kompeten, berilmu, berakhlak dan mesra pelanggan.
  • Melahirkan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri yang kreatif dan inovatif.
  • Mewujudkan urus tadbir yang baik "Good Governance"di kalangan Agensi Awam Negeri.


Visi Organisasi
  • Peneraju kecemerlangan perkhidmatan awam Negeri Terengganu dalam perancangan, pengurusan dan pembanguanan  sumber manusia ke arah melahirkan modal insan yang cemerlang menjelang tahun 2018Misi Organisasi
  • Memancu transformasi pengurusan sumber manusia sektor awam untuk meningkatkan daya saing negeri melalui pengurusan organisasi dan latihan yang berkualiti secara inovatif dan strategik

Previous Post Next Post