HTML5 Sila Follow dan Klik button [X] untuk tutup Button Close

Jawatan Kosong Terkini di Perbadanan Aset Keretapi (RAC) - 14 Nov 2018

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Pebadanan Aset Keretapi sebagai Pekerja Sambilan Harian (PSH) seperti berikut:-Jawatan:

1. PEGAWAI TADBIR N41


Cara Memohon:


Pemohon yang berminat hendaklah menggunakan borang RAC/BPJ/1/2018 yang boleh didapati di laman sesawang (website) http://www.rac.gov.my  atau di pejabat seperti alamat di bawah:

Pengurus Besar
Perbadanan Aset Keretapi
Bahagian Khidmat Pengurusan, Unit Pentadbiran
No. 29G, Aras Bawah, Blok B, Jalan TKS 1
Kajang Sentral Business Park
43000 Kajang
Selangor Darul Ehsan


Tarikh Tutup Permohonan : 14 November 2018


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Jawatan Kosong Terkini 2018 di Perbadanan Aset Keretapi (RAC)Fungsi-fungsi Perbadanan adalah:

Perbadanan Aset Keretapi (PAK) merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan yang diwujudkan di bawah seliaan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Ditubuhkan di bawah Akta Keretapi 1991 (Akta 463), berkuatkuasa pada 1hb. Ogos 1992, melalui Jilid 36 No.16 yang diwartakan pada 30hb Julai 1992.

Seksyen 89 (8)
Untuk mengurus, mentadbir dan menyelenggarakan:-

Segala harta dan hak Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu di bawah Ordinan Termansuh yang mana kuasa Seksyen 92 adalah terletakhak pada Perbadanan;

Segala harta yang terletakhak pada, atau dipegang atau diperolehi oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan di bawah Ordinan Termansuh menurut kuasa Seksyen 93 adalah terletakhak pada Perbadanan, dan untuk mengurus dan mentadbir segala liabiliti berkenaan dengannya; dan

Untuk mengusahakan projek-projek bagi pemajuan atau pemajuan semula mana-mana infrastruktur atau kemudahan keretapi; dan

Untuk menjalankan dan melaksanakan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri di bawah Akta ini

Seksyen 92 (2)
Segala harta, hak dan liabiliti Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu di bawah Ordinan Termansuh hendaklah, apabila mula berkuatkuasanya Akta ini, terletakhak pada Perbadanan tanpa apa-apa jua pun pemindahhakan, penyerahhakan atau pemindahan dan segala sebutan mengenai “Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu”, “Keretapi Tanah Melayu:, atau “Pengurus Besar, Keretapi Tanah Melayu” berhubungan dengan mana-mana harta dalam apa-apa suratcara, suratikatan. Hakmilik, dokumen atau undang-undang bertulis hendaklah ditafsirkan seolah-olah segala sebutan sedemikian adalah sebutan mengenai “Perbadanan Aset Keretapi”.
Join Telegram Kami : telegram.me/kerjakosongterkini
Previous Post Next Post