Sila klik Follow dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong Terkini di Pejabat Menteri Besar Johor - 31 July 2019

Permohonan adalah dipelawa daripada rakyat Negeri Johor atau Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Pejabat Menteri Besar Johor bagi jawatan seperti berikut:-Jawatan:-


1. Pegawai Berita S41


2. Jurufotografi (Jurukamera) B29


Tarikh Tutup Permohonan : 31 Julai 2019


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Jawatan Kosong Terkini 2019 di Pejabat Menteri Besar JohorPiagam Pelanggan Pejabat SUK Johor

Memastikan cadangan projek penswastaan boleh diproses lanjut dalam masa empat belas (14) hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

Mengemukakan Laporan Audit Pengurusan kepada auditi dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penerimaan Laporan Audit yang lengkap daripada Pasukan Audit Pengurusan serta mengemukakan Laporan Pemeriksaan Mengejut kepada auditi dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Pemeriksaan Mengejut.

Pengagihan peruntukan kewangan kepada semua bahagian Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor dalam tempoh satu (1) bulan daripada penerimaan peruntukan daripada Perbendaharaan Johor.

Mengeluarkan surat tawaran rumah dalam tempoh dua (2) minggu kepada pemohon berdaftar yang berkelayakan.

Memproses permohonan peruntukan pembangunan daripada wakil rakyat/ jabatan/ pertubuhan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

Menyelaras permohonan peruntukan pembangunan landskap daripada Pihak Berkuasa Tempatan ke Jabatan Landskap Negeri dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh tutup tempoh penyelarasan.
Menyelaras permohonan peruntukan projek-projek pembangunan di Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada peruntukan diterima.

Memantau kuantiti dan kualiti air sungai, tasik dan eguifer khususnya bagi bekalan loji-loji Syarikat Air Johor dan PUB dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh aduan diterima.

Mengedarkan keputusan cabutan minit mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh tujuh (7) hari setelah minit disahkan.
Join Telegram Kami : telegram.me/kerjakosongterkini
Previous Post Next Post