Jawatan Kosong Terkini di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) - 2 Jun 2023

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) seperti berikut :-Jawatan:


1. GURU TABIKA PERPADUAN GRED S29 - 6 Kekosongan


1.1 Jawatan : Guru Tabika Perpaduan Gred S29 (Kontrak)
1.2 Gred Jawatan : S29
1.3 Kumpulan : Pelaksana Perkhidmatan
1.4 Taraf Jawatan : Kontrak
1.5 Agensi : Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri Perlis
1.6 Bilangan Kekosongan : Enam (6)
1.7 Tempat Kekosongan : Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri Perlis


Jadual Gaji:
P1 RM1,493.00 – RM5,672.00


Elaun:
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) RM 300.00
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) RM 160.00
Bantuan Sara Hidup (COLA)- Min RM 300.00 Max RM 350.00 


Ganjaran:
 
171 /2% - (Caruman majikan dalam KWSP) x gaji akhir (gaji pokok) x jumlah bulan perkhidmatan ditolak dengan jumlah faedah syer kerajaan (majikan) di dalam KWSP bagi tempoh bulan perkhidmatan dengan syarat pegawai menyempurnakan perkhidmatan kontrak ini dengan memuaskan.


Syarat Lantikan:

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

Terdiri daripada Warganegara Malaysia;

Calon lantikan hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

Calon bagi hendaklah memiliki DIPLOMA dalam Bidang berkaitan PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi -institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan ialah Gred 29 : RM 1,770.95)

Calon hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Tarikh tutup permohonan : 02 Jun 2023 (Jumaat)


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Jawatan Kosong Terkini di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN MEHkerja-2022

Follow Sosial Media Kami : Klik Sini

Dasar Kualiti

Pihak Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah menggubal Dasar Kualiti Jabatan. Dasar Kualiti JPNIN adalah menjadikan JPNIN sebagai sebuah jabatan yang cemerlang, komited dan mampu memelihara, memupuk dan memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan

Previous Post Next Post