Jawatan Kosong Terkini di Universiti Utara Malaysia (UUM) - 31 Januari 2023

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut di Universiti Utara Malaysia.Jawatan Akademik:


1. INTERNATIONAL SENIOR LECTURER


Key Duties and Responsibilities:

Accountable to the Dean of School and performs the scope of duties as a University Lecturer as outlined below:

a) Teach courses in the relevant fields as required by the respective School;

b) Provide students in the relevant field with supervision and consultation;

c) Participate in seminars, workshops and conferences on behalf of the School / University;

d) Conduct research and publication in the related field; and

e) Undertake any other instructions and projects that may be assigned from time to time by the University Management.


Jawatan Pentadbiran:

1. PENGARAH JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN


Kriteria Pemohon:

Mempunyai sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman dan kelayakan profesional dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) / Lembaga Arkitek Malaysia (BAM) / Lembaga Jurukur Bahan Malaysia (BQSM) / Institut Arkitek Lanskap Malaysia (ILAM);

Seorang pemimpin yang mempunyai daya pemikiran dan kepimpinan yang tinggi berteraskan pemikiran strategik dan analitikal, serta berpengetahuan luas tentang bidang kejuruteraan khususnya dalam aspek urus tadbir, perancangan dan pengurusan organisasi / projek yang berimpak besar.

Seorang pemimpin yang bermotivasi yang boleh meletakkan hala tuju strategik dan operasi yang jelas, dengan memberi pertimbangan kepada perkara yang penting, berfokus dan berdisiplin dan pemikiran yang berorientasikan outcome;

Mempunyai integriti, etika kerja dan sifat kepimpinan yang tinggi, berorientasikan sikap kerja berkumpulan dengan keupayaan untuk membentuk kerjasama dan memimpin kumpulan ke arah kecemerlangan Universiti;

Rekod prestasi yang terbukti dalam menyelesaikan masalah yang kompleks secara kreatif dan inovatif, dengan membangunkan strategi bersesuaian untuk mencapai sasaran yang diletakkan oleh organisasi;

Memiliki rangkaian kerjasama yang luas dengan semua pihak berkepentingan di dalam bidang yag dipohon, serta menguasai kemahiran interpersonal dan perundingan yang baik dengan keupayaan untuk membangun dan mengekalkan kerjasama dengan semua pemegang taruh; dan

Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dengan semua pemegang taruh serta berkeupayaan menulis dan bertutur dengan baik di dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.


Tarikh tutup permohonan : 31 Januari 2023 (Selasa)


* Sila baca terlebih dahulu iklan lengkap yang admin sediakan di bawah


Jawatan Kosong Terkini 2022 di Universiti Utara Malaysia (UUM)

Sejarah

Hasrat untuk mewujudkan universiti keenam di Malaysia timbul berikutan bertambahnya permintaan terhadap pendidikan tinggi dan kurangnya tempat di lima universiti tempatan yang sedia ada. Pada bulan Ogos 1983, kerajaan mengarahkan Kementerian Pendidikan supaya menjalankan kajian kemungkinan dan menyediakan satu kertas kerja ke atas projek universiti keenam ini. Pada 19 Oktober 1983, Kabinet menelitinya dan meluluskan penubuhannya.

Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Kedah dilantik sebagai Canselor. Naib Canselor UUM yang pertama ialah Prof. Tan Sri Dato' Awang Had Salleh.

Pejabat sementara Universiti Utara Malaysia ditempatkan di sebuah bangunan di bandar Jitra sehingga Kampus Darulaman disiapkan. Pembinaan kampus sementara berharga RM96 juta di kawasan seluas 25 hektar di Bandar Darulaman, Jitra bermula pada Januari 1984. Dalam tempoh enam bulan fasa pertama siap dan seramai 295 orang pelajar perintis memulakan pengajian pada 7 Julai 1984. Fasa II dan III pada tahun 1987. Konvokesyen pertama, kedua dan ketiga diadakan di Kampus Darulaman.

Previous Post Next Post