Sila klik Follow dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong Terkini di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor - 2 Julai 2023

Permohonan adalah dipelawa kepada pemohon atau ibu/bapa yang lahir di Negeri Selangor dan yang berkelayakan untuk mengisi jawatan perkhidmatan kontrak berikut :Jawatan:


1. PEMANDU KENDERAAN GRED H11
Gaji Minimum : RM1,218.00
Gaji Maksimum : RM2,939.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM80.00


2. PENGHANTAR NOTIS GRED H11
Gaji Minimum : RM1,216.00
Gaji Maksimum : RM2,983.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM80.00


3. PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19
Gaji Minimum : RM1,377.00
Gaji Maksimum : RM4,052.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM100.00


4. PENOLONG PEGAWAI SYARIAH GRED LS29
Gaji Minimum : RM1,494.00
Gaji Maksimum : RM5,674.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM145.00


5. PEGAWAI SYARIAH GRED LS41
Gaji Minimum : RM2,418.00
Gaji Maksimum : RM9,607.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00


Tarikh tutup permohonan : 02 Julai 2023 (Ahad)


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Jawatan Kosong Terkini 2023 di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor

Follow Sosial Media Kami : Klik Sini

Pengenalan

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor ( SPN Selangor) telah ditubuhkan pada tahun 1960 mengikut Bab 10 Fasal 97(9) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Tanggungjawab Suruhanjaya, sepertimana diperuntukan dibawah Bab 10 Fasal XCVII (9) Undang – Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 adalah seperti berikut :-

“ Tertakluk  kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang sedia ada dan kepada peruntukan-peruntukan bahagian ini, maka adalah menjadi kewajipan Suruhanjaya untuk melantik, mengesahkan dan memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota perkhidmatan yang diliputi bidang kuasanya.”
Previous Post Next Post